HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA

17.08.2017


Rakentamisessa syntyvää maa-ainesten ylijäämää voidaan hyödyntää nykyistä enemmän neitseellisten maa- ja kivi-ainesten korvaajana. Samoin maarakentamisessa voidaan
hyödyntää jätteitä, kuten tuhkaa, betonimursketta, käsiteltyä jätteenpolton kuonaa tai rengasrouhetta. Nämä materiaalit sisältävät kuitenkin haitallisia aineita, joten hyödyntämi-
nen voidaan hyväksyä vain kun niistä aiheutuvat riskit on tunnistettu, arvioitu ja ne voidaan hallita. Suomen lainsäädäntöön ollaan parhaillaan päivittämässä kriteereitä, joiden
täyttyessä näitä materiaaleja voidaan hyödyntää sujuvasti ilman erillistä ympäristölupaa: materiaalien sisältämille tai niistä liukeneville haitta-aineille annetaan raja-arvot ja hyödynnettäväksi toimitettavien jätteiden laatua pitää tutkia säännöllisesti. Riskejä hallitaan myös päällystämällä rakenteet, joihin jätteitä sijoitetaan.
16.10.2017ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?
04.09.2017Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa
17.08.2017HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA
07.06.2017JULKISISTA HANKINNOISTA VIPUVOIMAA KIERTOTALOUTEEN
07.10.2016Vesi- ja viemäriverkostojen sijaintitiedot digitalisoitava vuoden loppuun mennessä
09.09.2016Ministeriöt varoittavat: Maalämpöjärjestelmissä vaarallista nestettä ? Kiinteistönomistaja, toimi näin
02.09.2016Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa
08.08.2016LASKUTUSOSOITTEEMME MUUTTUU 1.8.2016 ALKAEN
04.08.2016Hankintalain hallituksen esitys on julkaistu
15.06.2016Uudet ohjeet ympäristönsuojelun valvontaan

Siirry arkistoon »