HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA

17.08.2017


Rakentamisessa syntyvää maa-ainesten ylijäämää voidaan hyödyntää nykyistä enemmän neitseellisten maa- ja kivi-ainesten korvaajana. Samoin maarakentamisessa voidaan
hyödyntää jätteitä, kuten tuhkaa, betonimursketta, käsiteltyä jätteenpolton kuonaa tai rengasrouhetta. Nämä materiaalit sisältävät kuitenkin haitallisia aineita, joten hyödyntämi-
nen voidaan hyväksyä vain kun niistä aiheutuvat riskit on tunnistettu, arvioitu ja ne voidaan hallita. Suomen lainsäädäntöön ollaan parhaillaan päivittämässä kriteereitä, joiden
täyttyessä näitä materiaaleja voidaan hyödyntää sujuvasti ilman erillistä ympäristölupaa: materiaalien sisältämille tai niistä liukeneville haitta-aineille annetaan raja-arvot ja hyödynnettäväksi toimitettavien jätteiden laatua pitää tutkia säännöllisesti. Riskejä hallitaan myös päällystämällä rakenteet, joihin jätteitä sijoitetaan.
18.06.2019Hallitusohjelma tarjoaa vesihuollolle mahdollisuuksia uudistua
14.01.2019Mitä on asbesti
08.11.2018Kiertotalous kaipaa osaajia
08.11.2018Vuosi aikaa laittaa hajajätevesiasiat kuntoon herkillä alueilla!
16.08.2018PIENET TURVETUOTANTOALUEET TARVITSEVAT JATKOSSA YMPÄRISTÖLUVAN
01.03.2018Hulevesitulvariskien alustava arviointi kunnissa 2018
28.12.2017UUUSI ASETUS PÄÄSTÄÄ JÄTTEET PANNASTA
16.10.2017ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?
04.09.2017Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa
17.08.2017HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA

Siirry arkistoon »