ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?

16.10.2017

Ennaltavarautuminen mahdollistaa ympäristövahingon nopean ja tehokkaan torjunnan:

Ympäristönsuojelulain uudistuksessa 2014 lakiin kirjattiin valtion lupaviranomaisen luvittamien laitosten ennaltavarautumisvelvollisuus. Sillä konkretisoidaan ympäristönsuojelulain varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta. Laitosten tulee varautua onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin ja niiden seurausten rajoittamiseen ennakolta laatimalla ennaltavarautumissuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää mm. laitoksen ympäristöriskien kartoitus, toimenpiteet riskien pienentämiseksi ja ohjeet tilanteisiin, joissa ympäristöriski todella toteutuu. Suunnitelman laadintaan kuuluu esimerkiksi onnettomuus- ja häiriötilanteiden näytteenoton suunnittelu.

16.08.2018PIENET TURVETUOTANTOALUEET TARVITSEVAT JATKOSSA YMPÄRISTÖLUVAN
01.03.2018Hulevesitulvariskien alustava arviointi kunnissa 2018
28.12.2017UUUSI ASETUS PÄÄSTÄÄ JÄTTEET PANNASTA
16.10.2017ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?
04.09.2017Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa
17.08.2017HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA
07.06.2017JULKISISTA HANKINNOISTA VIPUVOIMAA KIERTOTALOUTEEN
07.10.2016Vesi- ja viemäriverkostojen sijaintitiedot digitalisoitava vuoden loppuun mennessä
09.09.2016Ministeriöt varoittavat: Maalämpöjärjestelmissä vaarallista nestettä ? Kiinteistönomistaja, toimi näin
02.09.2016Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa

Siirry arkistoon »