ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?

16.10.2017

Ennaltavarautuminen mahdollistaa ympäristövahingon nopean ja tehokkaan torjunnan:

Ympäristönsuojelulain uudistuksessa 2014 lakiin kirjattiin valtion lupaviranomaisen luvittamien laitosten ennaltavarautumisvelvollisuus. Sillä konkretisoidaan ympäristönsuojelulain varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta. Laitosten tulee varautua onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin ja niiden seurausten rajoittamiseen ennakolta laatimalla ennaltavarautumissuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää mm. laitoksen ympäristöriskien kartoitus, toimenpiteet riskien pienentämiseksi ja ohjeet tilanteisiin, joissa ympäristöriski todella toteutuu. Suunnitelman laadintaan kuuluu esimerkiksi onnettomuus- ja häiriötilanteiden näytteenoton suunnittelu.

18.06.2019Hallitusohjelma tarjoaa vesihuollolle mahdollisuuksia uudistua
14.01.2019Mitä on asbesti
08.11.2018Kiertotalous kaipaa osaajia
08.11.2018Vuosi aikaa laittaa hajajätevesiasiat kuntoon herkillä alueilla!
16.08.2018PIENET TURVETUOTANTOALUEET TARVITSEVAT JATKOSSA YMPÄRISTÖLUVAN
01.03.2018Hulevesitulvariskien alustava arviointi kunnissa 2018
28.12.2017UUUSI ASETUS PÄÄSTÄÄ JÄTTEET PANNASTA
16.10.2017ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?
04.09.2017Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa
17.08.2017HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA

Siirry arkistoon »