ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?

16.10.2017

Ennaltavarautuminen mahdollistaa ympäristövahingon nopean ja tehokkaan torjunnan:

Ympäristönsuojelulain uudistuksessa 2014 lakiin kirjattiin valtion lupaviranomaisen luvittamien laitosten ennaltavarautumisvelvollisuus. Sillä konkretisoidaan ympäristönsuojelulain varovaisuus- ja huolellisuusperiaatetta. Laitosten tulee varautua onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin ja niiden seurausten rajoittamiseen ennakolta laatimalla ennaltavarautumissuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää mm. laitoksen ympäristöriskien kartoitus, toimenpiteet riskien pienentämiseksi ja ohjeet tilanteisiin, joissa ympäristöriski todella toteutuu. Suunnitelman laadintaan kuuluu esimerkiksi onnettomuus- ja häiriötilanteiden näytteenoton suunnittelu.

28.12.2017UUUSI ASETUS PÄÄSTÄÄ JÄTTEET PANNASTA
16.10.2017ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?
04.09.2017Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa
17.08.2017HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA
07.06.2017JULKISISTA HANKINNOISTA VIPUVOIMAA KIERTOTALOUTEEN
07.10.2016Vesi- ja viemäriverkostojen sijaintitiedot digitalisoitava vuoden loppuun mennessä
09.09.2016Ministeriöt varoittavat: Maalämpöjärjestelmissä vaarallista nestettä ? Kiinteistönomistaja, toimi näin
02.09.2016Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa
08.08.2016LASKUTUSOSOITTEEMME MUUTTUU 1.8.2016 ALKAEN
04.08.2016Hankintalain hallituksen esitys on julkaistu

Siirry arkistoon »