Uudet ohjeet ympäristönsuojelun valvontaan

15.06.2016

Kuntaliitto on laatinut ohjeen kunnan ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman ja valvontaohjelman laatimisen tueksi. Vuonna 2014 uudistettu ympäristönsuojelulaki toi kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle uuden lakisääteisen tehtävän, valvontasuunnitelman ja -ohjelman laatimisen 10.9.2017 mennessä.

Suunnitteluvelvollisuus koskee ympäristönsuojelulain mukaisia luvanvaraisia ja rekisteröitäviä toimintoja. Ohjeen tarkoituksena on toimia tarkastuslistana valvontasuunnitelman- ja ohjelman laadinnassa. Suunnitelman laajuus ja tarkempi sisältö ovat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen harkinnassa.

Ohje sisältää ympäristönsuojelulain ja -asetuksen vaatimukset valvontasuunnitelman- ja ohjeen sisällölle sekä ehdotukset suunnitelman sisällöstä ja rakenteesta. Ohjeessa on käsitelty myös muun lainsäädännön mukaista kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvaa valvontaa ja sen sisällyttämistä valvontasuunnitelmaan. Ohjeeseen on lisäksi liitetty esimerkki riskinarvioinnin toteuttamisesta.

Lue lisää >

16.08.2018PIENET TURVETUOTANTOALUEET TARVITSEVAT JATKOSSA YMPÄRISTÖLUVAN
01.03.2018Hulevesitulvariskien alustava arviointi kunnissa 2018
28.12.2017UUUSI ASETUS PÄÄSTÄÄ JÄTTEET PANNASTA
16.10.2017ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?
04.09.2017Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa
17.08.2017HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA
07.06.2017JULKISISTA HANKINNOISTA VIPUVOIMAA KIERTOTALOUTEEN
07.10.2016Vesi- ja viemäriverkostojen sijaintitiedot digitalisoitava vuoden loppuun mennessä
09.09.2016Ministeriöt varoittavat: Maalämpöjärjestelmissä vaarallista nestettä ? Kiinteistönomistaja, toimi näin
02.09.2016Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa

Siirry arkistoon »