Ministeriöt varoittavat: Maalämpöjärjestelmissä vaarallista nestettä ? Kiinteistönomistaja, toimi näin

09.09.2016

Yli tuhannen kiinteistön maalämpöjärjestelmiin ympäri Suomea on asennettu terveydelle ja ympäristölle haitallista lämmönsiirtonestettä, tiedottavat ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet ohjeet siihen, miten tulee toimia, jos epäilee, että omaan kiinteistöön on asennettu väärää lämmönsiirtonestettä, eli käytännössä, jos lämpökaivo on asennettu vuoden 2012 jälkeen:

Kiinteistönomistaja, toimi näin:

  • Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse
  • Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.
  • Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte. Näytteen ottajan tulee olla ammattilainen.
  • Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta. Neste tulee toimittaa vaarallisena jätteenä luvalliseen, vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.
  • Myös maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varautua siihen, että lämmönsiirtoneste on metanoli- eikä etanolipohjaista.

Ministeriöt ovat laatineet ohjeet nesteiden vaihtamisesta myös kunnille ja ELY-keskuksille. Niiden mukaan kunnat tai ELY-keskukset voivat määrätä kiinteistönomistajan vaihtamaan maalämpöjärjestelmässä käytetyn nesteen.

http://yle.fi/uutiset/ministeriot_varoittavat_maalampojarjestelmissa_vaarallista_nestetta__kiinteistonomistaja_toimi_nain/9151767

16.10.2017ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?
04.09.2017Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa
17.08.2017HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA
07.06.2017JULKISISTA HANKINNOISTA VIPUVOIMAA KIERTOTALOUTEEN
07.10.2016Vesi- ja viemäriverkostojen sijaintitiedot digitalisoitava vuoden loppuun mennessä
09.09.2016Ministeriöt varoittavat: Maalämpöjärjestelmissä vaarallista nestettä ? Kiinteistönomistaja, toimi näin
02.09.2016Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa
08.08.2016LASKUTUSOSOITTEEMME MUUTTUU 1.8.2016 ALKAEN
04.08.2016Hankintalain hallituksen esitys on julkaistu
15.06.2016Uudet ohjeet ympäristönsuojelun valvontaan

Siirry arkistoon »