Ministeriöt varoittavat: Maalämpöjärjestelmissä vaarallista nestettä ? Kiinteistönomistaja, toimi näin

09.09.2016

Yli tuhannen kiinteistön maalämpöjärjestelmiin ympäri Suomea on asennettu terveydelle ja ympäristölle haitallista lämmönsiirtonestettä, tiedottavat ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Ympäristöministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet ohjeet siihen, miten tulee toimia, jos epäilee, että omaan kiinteistöön on asennettu väärää lämmönsiirtonestettä, eli käytännössä, jos lämpökaivo on asennettu vuoden 2012 jälkeen:

Kiinteistönomistaja, toimi näin:

  • Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse
  • Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.
  • Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte. Näytteen ottajan tulee olla ammattilainen.
  • Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta. Neste tulee toimittaa vaarallisena jätteenä luvalliseen, vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.
  • Myös maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varautua siihen, että lämmönsiirtoneste on metanoli- eikä etanolipohjaista.

Ministeriöt ovat laatineet ohjeet nesteiden vaihtamisesta myös kunnille ja ELY-keskuksille. Niiden mukaan kunnat tai ELY-keskukset voivat määrätä kiinteistönomistajan vaihtamaan maalämpöjärjestelmässä käytetyn nesteen.

http://yle.fi/uutiset/ministeriot_varoittavat_maalampojarjestelmissa_vaarallista_nestetta__kiinteistonomistaja_toimi_nain/9151767

14.01.2019Mitä on asbesti
08.11.2018Kiertotalous kaipaa osaajia
08.11.2018Vuosi aikaa laittaa hajajätevesiasiat kuntoon herkillä alueilla!
16.08.2018PIENET TURVETUOTANTOALUEET TARVITSEVAT JATKOSSA YMPÄRISTÖLUVAN
01.03.2018Hulevesitulvariskien alustava arviointi kunnissa 2018
28.12.2017UUUSI ASETUS PÄÄSTÄÄ JÄTTEET PANNASTA
16.10.2017ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?
04.09.2017Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa
17.08.2017HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA
07.06.2017JULKISISTA HANKINNOISTA VIPUVOIMAA KIERTOTALOUTEEN

Siirry arkistoon »