JULKISISTA HANKINNOISTA VIPUVOIMAA KIERTOTALOUTEEN

07.06.2017

Kunnat saavuttaisivat merkittäviä kustannussäästöjä ja lisäisivät materiaalitehokkuutta, jos uusia raaka-aineita korvattaisiin kierrätetyillä ja uudelleenkäytettävillä materiaaleilla tai niissä hyödynnettäisiin teollisuuden sivuvirtoja. Tämä käy ilmi Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa hankkeessa, jossa pohjoismaisten esimerkkien kautta selvitettiin, miten kiertotalous toteutuu julkisissa hankinnoissa.

Kiertotalouden toteutuminen kustannustehokkaasti edellyttää materiaalivirtojen koordinointia alueellisesti, materiaalien käytön ja kustannusten tarkastelua elinkaaripohjaisesti sekä kiertotalouden tavoitteiden toteuttamista laajemmin kuin vain yhden toimijan kannalta. Olennaista on ymmärrys kiertotaloushankintojen strategisesta merkityksestä kunnalle tai hankintayksikölle sekä liiketoiminnalle.

Lue lisää: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkisista_hankinnoista_vipuvoimaa_kiert%2843293%29

18.06.2019Hallitusohjelma tarjoaa vesihuollolle mahdollisuuksia uudistua
14.01.2019Mitä on asbesti
08.11.2018Kiertotalous kaipaa osaajia
08.11.2018Vuosi aikaa laittaa hajajätevesiasiat kuntoon herkillä alueilla!
16.08.2018PIENET TURVETUOTANTOALUEET TARVITSEVAT JATKOSSA YMPÄRISTÖLUVAN
01.03.2018Hulevesitulvariskien alustava arviointi kunnissa 2018
28.12.2017UUUSI ASETUS PÄÄSTÄÄ JÄTTEET PANNASTA
16.10.2017ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?
04.09.2017Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa
17.08.2017HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA

Siirry arkistoon »