JULKISISTA HANKINNOISTA VIPUVOIMAA KIERTOTALOUTEEN

07.06.2017

Kunnat saavuttaisivat merkittäviä kustannussäästöjä ja lisäisivät materiaalitehokkuutta, jos uusia raaka-aineita korvattaisiin kierrätetyillä ja uudelleenkäytettävillä materiaaleilla tai niissä hyödynnettäisiin teollisuuden sivuvirtoja. Tämä käy ilmi Pohjoismaisen ministerineuvoston rahoittamassa hankkeessa, jossa pohjoismaisten esimerkkien kautta selvitettiin, miten kiertotalous toteutuu julkisissa hankinnoissa.

Kiertotalouden toteutuminen kustannustehokkaasti edellyttää materiaalivirtojen koordinointia alueellisesti, materiaalien käytön ja kustannusten tarkastelua elinkaaripohjaisesti sekä kiertotalouden tavoitteiden toteuttamista laajemmin kuin vain yhden toimijan kannalta. Olennaista on ymmärrys kiertotaloushankintojen strategisesta merkityksestä kunnalle tai hankintayksikölle sekä liiketoiminnalle.

Lue lisää: http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkisista_hankinnoista_vipuvoimaa_kiert%2843293%29

16.10.2017ENTÄ KUN RISKI TOTEUTUU ?
04.09.2017Vesihuoltolaitosten taloudellisia toimintaedellytyksiä pitää vahvistaa
17.08.2017HAITTA-AINEET POIS KIERROSTA
07.06.2017JULKISISTA HANKINNOISTA VIPUVOIMAA KIERTOTALOUTEEN
07.10.2016Vesi- ja viemäriverkostojen sijaintitiedot digitalisoitava vuoden loppuun mennessä
09.09.2016Ministeriöt varoittavat: Maalämpöjärjestelmissä vaarallista nestettä ? Kiinteistönomistaja, toimi näin
02.09.2016Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitus haettavissa
08.08.2016LASKUTUSOSOITTEEMME MUUTTUU 1.8.2016 ALKAEN
04.08.2016Hankintalain hallituksen esitys on julkaistu
15.06.2016Uudet ohjeet ympäristönsuojelun valvontaan

Siirry arkistoon »