Yhteystiedot

Rakennuttaminen, projektinjohtopalvelut, laitosten riskinarvio ja työturvaallisuuskoordinaattori

Ins. Asko Arbelius, toimitusjohtaja, puh. 0400 616 274.

Toimitusjohtaja, insinööri (ympäristötekniikka) Asko Arbeliuksella on pitkänkokemuksen tuoma monipuolinen näkemys ympäristösuunnittelusta ja rakennuttamistoimista. Asko nähdäänkin usein erilaisilla kunnallistekniikan työmailla rakennuttajan nimeämänä paikallisvalvojana, turvallisuus-koordinaattorina tai ulkopuolisena laadunvalvojana. Hän vastaan vesiosuuskuntien, kunnallisten vesihuoltolaitosten ja lämpö- ja energiahuollollen riskinarvioista varautumissuunnitelmista.

Asko on suorittanut RAP-tutkinnon vuonna 2008. Aikaisempien työtehtäviensä kautta jätehuoltoalalta hänelle on kehittynyt osaamista kierrätys- ja uusiomateriaalien hyödyntämisestä infrarakentamisessa. Hänen hoitaa myös laitosten laserkeilaukset, kiinteistöjen ja rakennusten haitta-aine tutkimuksista ja asbestikartoituksista.


Ympäristöpalvelut, laitosten riskinarviot ja varautumissuunnitelmat

Biologi Piritta Peurasaari puh. 050 3520 896.
Toimipaikka: KEMINMAA

iologi (maisemaekologia) valmistunut Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteenlaitokselta. Hänen osaamistaan on mm: Luonto- ja maisemakartoitukset, ympäristölupahakemukset, pohjavesien suojelusuunnitelmat, maisemaselvityksien laadinta, ympäristöalan projektit ja erilaiset selvitys- ja kirjoitustyöt ovat hänen alaani. Työkokemusta n. 5 vuoden ajalta ELY-keskuksen suunnittelijana.Hän vastuulla on Pohjois-Suomen vesiosuuskuntien, kunnallisten vesihuoltolaitosten ja lämpö- ja energiahuollollen riskinarvioista varautumissuunnitelmista.

Ympäristö- ja vesihuoltosuunnittelu, energiamitoitus ja tietomallentaminen

FM (Biologia, maantiede) Milla Sallinen puh. 050 3520845.

Toimipaikka: JOENSUU

Hänen osaamistaan ovat mm. vesihuoltoverkkojen ja katualueiden suunnittelu, ympäristöluvat, energiaselvitykset, maasto- ja muun mittausaineiston tietomallintaminen sekä ympäristöprojektit. Aikaisempien työtehtävien kautta hänellä on kokemusta myös maatalouden ympäristövaikutuksesta kansainvälisellä tasolla.

Kartoitukset ja mittaukset, maaperä- ja pohjatutkimukset

Kartoittaja Osmo Sutinen puh.040 5668870.

Toimenkuvana kaikenlaiset kartoitukseen ja mittaukseen liittyvät tehtävät, maaperä- ja pohjatutkimukseen liittyvät tehtävä.