Yhteystiedot

Rakennuttaminen, projektinjohtopalvelut, laitosten riskinarvio ja työturvaallisuuskoordinaattori

Ins. Asko Arbelius, toimitusjohtaja, puh. 0400 616 274

Toimitusjohtaja, insinööri (ympäristötekniikka) Asko Arbeliuksella on pitkänkokemuksen tuoma monipuolinen näkemys ympäristösuunnittelusta ja rakennuttamistoimista. Asko nähdäänkin usein erilaisilla kunnallistekniikan työmailla rakennuttajan nimeämänä paikallisvalvojana, turvallisuus-koordinaattorina tai ulkopuolisena laadunvalvojana. Hän vastaan vesiosuuskuntien, kunnallisten vesihuoltolaitosten ja lämpö- ja energiahuollollen riskinarvioista varautumissuunnitelmista.

Asko on suorittanut RAP-tutkinnon vuonna 2008. Aikaisempien työtehtäviensä kautta jätehuoltoalalta hänelle on kehittynyt osaamista kierrätys- ja uusiomateriaalien hyödyntämisestä infrarakentamisessa. Hänen hoitaa myös laitosten laserkeilaukset, kiinteistöjen ja rakennusten haitta-aine tutkimuksista ja asbestikartoituksista.

Ympäristöpalvelut, laitosten riskinarviot ja varautumissuunnitelmat

Biologi Piritta Peurasaari puh. 050 3520 896

Biologi (maisemaekologia) valmistunut Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteenlaitokselta.

Hänen osaamistaan on mm: Luontokartoitukset, maisemaselvityksien
laadinta, ympäristöalan projektit ja erilaiset selvitys- ja
kirjoitustyöt ovat hänen alaani. Työkokemusta n. 5 vuoden ajalta
ELY-keskuksen suunnittelijana.Hän vastuulla on Pohjois-Suomen
vesiosuuskuntien, kunnallisten vesihuoltolaitosten ja lämpö- ja
energiahuollollen riskinarvioista varautumissuunnitelmista.

Rakennuttaminen, projektinjohto,turvallisuuskoordinointi, työmaavalvonnat, vesihuoltoisännöinti

ins. Husso Soili, 050 352 0896

ympäristötieteiden appro, Infra Rap (vesihuoltoinsinööri) Soili Husso, hänen osaamistaan on mm: rakennuttaminen, projektin johto, turvallisuuskoordinointi, työmaavalvonnat, vesihuoltoisännöinti, rakennuttajakonsultti, kokemus yli 10 vuoden ajalta vesialan osuuskuntien hallinnoinnista ja verkostorakentamisesta. Projektit 3000-10 milj. €. Projektien luvitukset. Erikoistunut osuuskuntien sulautumisprosesseihin. Viime vuosilta on kertynyt kokemusta myös teollisuuden sivutuotteiden hyötykäytöstä verkostorakentamisessa.


Kartoitukset ja mittaukset, maaperä- ja pohjatutkimukset

Kartoitukset ja mittaukset, maaperä- ja pohjatutkimukset.

Kartoittaja Osmo Sutinen puh.040 5668870 Toimenkuvana kaikenlaiset kartoitukseen ja mittaukseen liittyvät tehtävät, maaperä- ja pohjatutkimukseen liittyvät tehtävä.