Energiakatselmoinnit ja -todistukset

Onko asunnon myynti tai vuokraus edessä? SKVY OY laatii yhteistyössä energiatodistuksia pientaloihin. Pyydä tarjous!  Energiatodistus on pakollinen asunnon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä ja se voi antaa asunnon omistajalle myös muita rahanarvoisia hyötyjä.  

Säästöt energiakustannuksissa: Energiakatselmus auttaa tunnistamaan kiinteistön energiatehottomuutta ja ehdottamaan parannuksia, joiden avulla energiankulutusta voidaan vähentää. Tämä voi johtaa merkittäviin säästöihin energiakustannuksissa pitkällä aikavälillä.  

Kiinteistön arvonlisäys: Energiatehokkuuden parantaminen voi lisätä kiinteistön arvoa ja houkuttelevuutta. Energialuokitus ja energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet voivat houkutella potentiaalisia ostajia tai vuokraajia, ja kiinteistön myynti- tai vuokrausarvo voi parantua.  

Ympäristöystävällisyys ja ilmastotavoitteet: Energiatehokkuuden parantaminen on tärkeää ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Energiankulutuksen pienentäminen kiinteistöissä auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää kestävää kehitystä. 

Energiatodistus tarjoaa tärkeää tietoa kiinteistön energiatehokkuudesta ja auttaa tunnistamaan säästömahdollisuuksia, edistää kestävää kehitystä ja täyttää lainsäädäntövaatimukset. 


energiatodistukset

Tarjouspyynnöt

Onko asunnon myynti tai vuokraus edessä? SKVY OY laatii yhteistyössä energiatodistuksia pientaloihin. Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö.


Ota yhteyttä!